Märkning av katter kan snart bli verklighet

Katt är ett av våra vanligaste husdjur. Ändå finns det i dag ingen märkning och registrering av katter, på samma sätt som det finns för hundar. Det ska det nu bli ändring på – enligt ett nytt lagförslag från regeringen.

Uppskattningsvis är cirka 100 000 katter hemlösa i Sverige just nu. En del har sprungit bort och förvildats, vissa har övergivits av sina ägare och en del föds till en oviss framtid av redan hemlösa honkatter. Obligatorisk märkning och registrering av katter har länge varit en aktuell fråga, men har först nu tagits upp på allvar av regeringen. I ett nytt lagförslag som presenterades av Regeringskansliet i oktober 2021 ska katter omfattas av liknande märkningskrav som i dag finns för hundar.

Stärker kattens status
Syftet med lagändringen är att göra det enklare att återförena bortsprungna katter med sina ägare. Samtidigt stärker det djurskyddet och statusen för katten som sällskapsdjur.
– För att öka skyddet för katterna vill vi nu underlätta för myndigheterna och de ideella organisationer som arbetar med katter att skilja ägda katter från katter som saknar ett hem, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.
Regeringen föreslår att registeransvaret ska ligga hos Jordbruksverket. Även Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska få tillgång till registret. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Relaterade artiklar

Alla artiklar