Forskning visar samband mellan dålig hörsel och demens hos hundar

Tidigare forskning har visat ett tydligt samband mellan dålig hörsel och demens hos människor. Nu visar en ny amerikansk studie att sambandet återfinns även bland hundar.

Att hörseln blir sämre med åldern är det många som kan vittna om, och man uppskattar att drygt tredjedel av människor över 65 drabbas av åldersrelaterad hörselnedsättning. Tidigare forskning visar att graden av kognitiv försämring, eller demens, är 30-40 procent hos personer som lider av åldersrelaterad hörselnedsättning. Nu har forskare vid North Carolina State University i USA undersökt om sambandet återfinns hos hundar, skriver tidningen Härliga hund

Forskarna utförde en studie där 39 sjuka och äldre hundar testades i sin kognitiva förmåga och hörsel. Hundarnas ägare fick dessutom svara på frågor om hundens kognitiva förmåga och livskvalitet. Resultaten från testen jämfördes sedan med svaren på frågorna och forskarna kunde se ett samband: poängen som var kopplade till vitalitet och sällskap var minskade betydligt när hundens hörsel försämrades.

Relaterade artiklar

Alla artiklar