Att beröra ett djur motverkar stress

Våra hundar och katter ger oss mer än bara vänskap. Forskning visar att en stunds beröring och klappande varje dag frambringar en lugnande effekt som får oss att slappna av och känna oss mindre stressade.

Det är inte längre någon tvekan om att vi får en starkare känsla av välmående – och lägre stressnivåer – när våra händer rör vid djurens päls.

– Att klappa en katt så lite som tio minuter om dagen ger en märkbar effekt, säger professor Patricia Pendy vid Washington State University i ett pressmeddelande.

Enligt studien minskade nivåerna av kortisol, ett stresshormon som produceras i kroppen, i de undersökta personernas saliv när de fick klappa en katt eller hund. Samtidigt visar andra studier att halterna av vällusthormonet oxytocin ökar vid fysisk kontakt med djur, vilket stimulerar såväl vår mentala som fysiska hälsa.

Källa: Washington State University

Relaterade artiklar

Alla artiklar