Nya regler – utekatter bör kastreras

Nya djurskyddsregler säger att djurägare bör kastrera sin utekatt. Syftet är att minska antalet hemlösa katter och höja kattens status som sällskapsdjur.

Katten är Sveriges vanligaste sällskapsdjur och finns i ungefär var femte hushåll. Nya djurskyddsregler säger nu att kattägare bör kastrera eller sterilisera sina utekatter, eller på andra sätt förhindra att katterna förökar sig oplanerat. Den nya lagstiftningen gäller från och med 15 juni, och även om det alltså inte är ett tvång så är det en stark uppmaning till kattägarna runtom i landet.

Reglerna är till för att stärka skyddet för djuren och samtidigt tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens. Idag uppskattar man att det finns drygt 100 000 hemlösa katter i Sverige och en ambition med de nya reglerna är att minska antalet hemlösa katter, och i förlängningen också höja kattens status.

Djurskyddet Sverige är en av de organisationer som välkomnar lagstiftningen och har haft en representant med i arbetsgruppen på Jordbruksverket som tagit fram föreskrifterna.
– Det är en stor framgång för oss som organisation men framför allt för katterna att det nu blir krav på kastrering, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Kattbeteenderådgivaren Susann Hellman Holmström är även hon positiv till de nya reglerna.
– Det kommer innebära att det stora trycket med hemlösa katter kommer att minska. Katthemmen kommer att få mindre antal katter som kommer in och behöver nya hem, säger hon till P4 Extra.

Relaterade artiklar

Alla artiklar